Cronjob / Crontab

Een cronjob of crontab is een Unix commando dat een programma of script op een ingesteld tijdstip uitvoert.

Tip : Stel eerst de default editor in : export EDITOR

De crontab syntax is al volgt :

  • Minuut (0 - 59)
  • Uur (0 - 23)
  • Dag of Maand (1 - 31)
  • Maand (1 - 12) of januari, februari, maart...
  • Dag of week (0 - 6) (zondag is 0 of 7) of zondag, maandag, dinsdag...
  • opdracht

Zie ook : Hulpprogramma's :: UNIX :: Crontab

Crontab toevoegen :

sudo crontab -e

Na het opslaan verschijnt deze boodschap :

crontab: installing new crontab

Crontab overzicht :

sudo crontab -l

Crontab verwijderen :

sudo crontab -r

Zijn er geen crontabs aanwezig dan verschijnt er bij het crontab overzicht deze boodschap :

crontab: no crontab for davidvandertuijn
David van der Tuijn
"Mijn naam is David van der Tuijn, als senior php developer bij Floro Webdevelopment B.V. werk ik samen met een projectleider, back-end developers, front-end developers en designers, op basis van een functioneel- (FO) en technisch ontwerp (TO), bouw ik webapplicaties die voldoen aan de nieuwste ontwikkelingen op internet gebied. Ik werk zelfstandig, weet hoe een architectuur opgezet moet worden en kan deze uitdragen in een multidisciplinair team. binnen een project adviseer ik over de juiste methoden en technieken. Ik ontwikkel en bewaak de kwaliteit van de development werkzaamheden in projecten en kan projecten binnen een afgegeven planning afronden."