World of Warcraft - Mass Invite script

Eerst halen we een lijst op van characters van een een bepaald level, dit i.v.m met het limiet van 50 op het aantal resultaten :

/who 30

Voor al deze characters wordt de guild overgevraagd, is deze leeg dan wordt er een chat bericht verstuurd gevolgd door een guild invite.

/script n=GetNumWhoResults(); i=1; while(i<n+1) do c,g=GetWhoInfo(i); if(g=="") then SendChatMessage("Hey "..c.."! <My Guild> is recruiting!","WHISPER","COMMON",c); GuildInvite(c); end; i=i+1; end;

Meer informatie : GetNumWhoResults - GetWhoInfo - SendChatMessage - GuildInvite

David van der Tuijn
"Mijn naam is David van der Tuijn, als senior php developer bij Floro Webdevelopment B.V. werk ik samen met een projectleider, back-end developers, front-end developers en designers, op basis van een functioneel- (FO) en technisch ontwerp (TO), bouw ik webapplicaties die voldoen aan de nieuwste ontwikkelingen op internet gebied. Ik werk zelfstandig, weet hoe een architectuur opgezet moet worden en kan deze uitdragen in een multidisciplinair team. binnen een project adviseer ik over de juiste methoden en technieken. Ik ontwikkel en bewaak de kwaliteit van de development werkzaamheden in projecten en kan projecten binnen een afgegeven planning afronden."