Allowed memory size of 33554432 bytes exhausted

Als een PHP script meer geheugen nodig heeft dan standaard (8MB) is toegestaan ontstaat deze fout.

In mijn PHP script is 33554432 bytes oftewel 32MB niet voldoende. Er zijn verschillende manieren om deze te verhogen :

In het PHP Script :

ini_set("memory_limit","64M");

In een .htaccess bestand :

php_value memory_limit 64M

Of in php.ini :

memory_limit = 64M