ImageFlow : imageBorder + imageBorderColor

Dit is het vervolg van een eerder geplaatst artikel ImageFlow.

Het toevoegen van een CSS border treft dit zowel afbeelding als reflectie omdat deze als een afbeelding wordt gegenereerd :

Zowel boek als shaduw hebben een border

Met de volgende aanpassingen in imageflow.js kan de border worden ingesteld :

imageBorder: true, /* Add a border to the image */
imageBorderColor: '000000', /* Border color */
var optionsArray = ['aspectRatio', 'buttons', 'captions', 'imageCursor', 'imagesM', 'ImageFlowID', 'ImageFlowPATH', 'imageFocusM', 'imageFocusMax', 'imageBorder', 'imageBorderColor', 'imagesHeight', 'onClick', 'opacity', 'opacityArray', 'percentLandscape', 'percentOther', 'preloadImages', 'reflections', 'reflectionGET', 'reflectionP', 'reflectionPNG', 'imageScaling', 'scrollbarP', 'slider', 'sliderCursor', 'sliderWidth', 'startID', 'startAnimation', 'xStep'];
if(thisObject.imageBorder === true)
  thisObject.reflectionGET += '&border='+thisObject.imageBorderColor;

De volgende aanpassing is in reflect2.php of reflect3.php :

/*
----------------------------------------------------------------
HACK - Add a border to the source image
----------------------------------------------------------------
*/
if (isset($_GET['border']))
{
  $border = $_GET['border'];

  if (strlen($border) == 6)
    list($red, $green, $blue) = array($border[0].$border[1], $border[2].$border[3], $border[4].$border[5]);

  elseif (strlen($border) == 3)
    list($red, $green, $blue) = array($border[0].$border[0], $border[1].$border[1], $border[2].$border[2]);

  $color = imagecolorallocate($source, hexdec($red), hexdec($green), hexdec($blue));

  imagerectangle($source, 0, 0, ($width-1), ($height-1), $color);
}

Het resultaat :

Alleen het boek heeft nu een border

David van der Tuijn
"Mijn naam is David van der Tuijn, als senior php developer bij Floro Webdevelopment B.V. werk ik samen met een projectleider, back-end developers, front-end developers en designers, op basis van een functioneel- (FO) en technisch ontwerp (TO), bouw ik webapplicaties die voldoen aan de nieuwste ontwikkelingen op internet gebied. Ik werk zelfstandig, weet hoe een architectuur opgezet moet worden en kan deze uitdragen in een multidisciplinair team. binnen een project adviseer ik over de juiste methoden en technieken. Ik ontwikkel en bewaak de kwaliteit van de development werkzaamheden in projecten en kan projecten binnen een afgegeven planning afronden."