Export en Import van een BLOB veld

Een BLOB (Binary Large Object) is een - potentieel groot - gegevenselement in een database dat bestaat uit bytes waaraan in de database geen tekencodering of andere interpretatie is verbonden.

Bron : BLOB (informatica) - Wikipedia

Naar mijn mening kan men beter het filesysteem gebruiken, een database vol bestanden kan nog wel eens erg groot worden wat uiteindelijk ten kosten gaat van de performance.


Export

De binaire data wijzigen we naar een hexadecimale representatie :

$sql_query = "SELECT * FROM tabel1 WHERE id = 1";
$sql_result = mysql_query($sql_query);
$row = mysql_fetch_assoc($sql_result);
$data = '0x' . bin2hex($row['data']);

Door de toevoeging van 0x aan het begin van de string wordt deze gezien als hexadecimaal en niet als decimaal.


Import
$sql_query = "INSERT into tabel2 (data) VALUES (".$data.")";
mysql_query($sql_query) or die(mysql_error());

Zie ook : #1153 - Got a packet bigger than 'max_allowed_packet' bytes

Meer informatie : PHP: bin2hex - Manual

David van der Tuijn
"Mijn naam is David van der Tuijn, als senior php developer bij Floro Webdevelopment B.V. werk ik samen met een projectleider, back-end developers, front-end developers en designers, op basis van een functioneel- (FO) en technisch ontwerp (TO), bouw ik webapplicaties die voldoen aan de nieuwste ontwikkelingen op internet gebied. Ik werk zelfstandig, weet hoe een architectuur opgezet moet worden en kan deze uitdragen in een multidisciplinair team. binnen een project adviseer ik over de juiste methoden en technieken. Ik ontwikkel en bewaak de kwaliteit van de development werkzaamheden in projecten en kan projecten binnen een afgegeven planning afronden."