Twitter - username must be less then 15 characters

Laat ik eens een Twitter account aanmaken... Mijn naam "davidvandertuijn" heeft 16 characters ecter is het aantal characters voor een username op Twitter maximaal 15 :


We manipuleren het INPUT-veld door deze 16 characters te maken, maar helaas de validatie van Twitter retourneerd "must be less then 15 characters" :

Twitter - username must be less then 15 characters

Mijn Twitter : davidvandertuyn.

David van der Tuijn
"Mijn naam is David van der Tuijn, als senior php developer bij Floro Webdevelopment B.V. werk ik samen met een projectleider, back-end developers, front-end developers en designers, op basis van een functioneel- (FO) en technisch ontwerp (TO), bouw ik webapplicaties die voldoen aan de nieuwste ontwikkelingen op internet gebied. Ik werk zelfstandig, weet hoe een architectuur opgezet moet worden en kan deze uitdragen in een multidisciplinair team. binnen een project adviseer ik over de juiste methoden en technieken. Ik ontwikkel en bewaak de kwaliteit van de development werkzaamheden in projecten en kan projecten binnen een afgegeven planning afronden."