FullCalendar - Wijzigen van object eigenschappen na initialisatie

Na de initialisatie van FullCalendar zijn de default object eigenschappen niet meer te wijzigen.

Een oplossing is om de fullcalendar.js te wijzigen, waarbij de object eigenschappen achteraf gewijzigd kunnen worden. In het onderstaande voorbeeld dient de laatste else statement worden toegevoegd:

function option(name, value) {
  if (value === undefined) {
    return options[name];
  }
  if (name == 'height' || name == 'contentHeight' || name == 'aspectRatio') {
    options[name] = value;
    updateSize();
  } else {
    options[name] = value;
    rerenderEvents();
  }
}

Nu is het mogelijk op de volgende manier een object eigenschap te wijzigen:

$('#calendar').fullCalendar('option', 'selectable', true);

De kalender events worden daarna opnieuw gerenderd.

Meer informatie: FullCalendar - Full-sized Calendar jQuery Plugin