MySQL - Update all values in a column using the equivalent of the PHP function ucfirst

To update all values in a column and change the first character to uppercase use the SQL query below.

Replace 'table' and 'column' with your data.

UPDATE table SET `column` = CONCAT(UPPER(SUBSTRING(column, 1, 1)),SUBSTRING(column, 2))
David van der Tuijn
"Mijn naam is David van der Tuijn, als senior php developer bij Floro Webdevelopment B.V. werk ik samen met een projectleider, back-end developers, front-end developers en designers, op basis van een functioneel- (FO) en technisch ontwerp (TO), bouw ik webapplicaties die voldoen aan de nieuwste ontwikkelingen op internet gebied. Ik werk zelfstandig, weet hoe een architectuur opgezet moet worden en kan deze uitdragen in een multidisciplinair team. binnen een project adviseer ik over de juiste methoden en technieken. Ik ontwikkel en bewaak de kwaliteit van de development werkzaamheden in projecten en kan projecten binnen een afgegeven planning afronden."