Laravel - Exception Mailer

app/Exceptions/Handler.php

<?php
namespace App\Exceptions;

use App;
use Config;
use Exception;
use Illuminate\Auth\Access\AuthorizationException;
use Illuminate\Database\Eloquent\ModelNotFoundException;
use Symfony\Component\HttpKernel\Exception\HttpException;
use Illuminate\Foundation\Validation\ValidationException;
use Illuminate\Foundation\Exceptions\Handler as ExceptionHandler;
use Mail;

class Handler extends ExceptionHandler
{
  /**
   * A list of the exception types that should not be reported.
   *
   * @var array
   */
  protected $dontReport = [
    AuthorizationException::class,
    HttpException::class,
    ModelNotFoundException::class,
    ValidationException::class,
  ];

  /**
   * Report or log an exception.
   *
   * This is a great spot to send exceptions to Sentry, Bugsnag, etc.
   *
   * @param \Exception $e
   */
  public function report(Exception $e)
  {
    if (Config::get('exception.mail')) {
      $bMail = true;

      foreach (Config::get('exception.exclude') as $sException) {
        if ($e instanceof $sException) {
          $bMail = false;
          break;
        }
      }

      if ($bMail) {
        $aRecipients = Config::get('exception.recipients');
        $sDomain = parse_url(Config::get('app.url'), PHP_URL_HOST);
        $sFromAddress = Config::get('mail.from.address');
        $sFromName = Config::get('mail.from.name');
        $sSubject = $sDomain.' - Exception in '.pathinfo($e->getFile(), PATHINFO_FILENAME). ' line ' .$e->getLine();

        Mail::send('emails.exception', [
          'e' => $e,
          'sDomain' => $sDomain,
          'sEnvironment' => App::environment(),
          'sRequestUri' => $_SERVER['REQUEST_URI'],
        ], function ($m) use ($sFromAddress, $sFromName, $aRecipients, $sSubject) {
          $m->from($sFromAddress, $sFromName);

          foreach ($aRecipients as $aRecipient) {
            $m->to($aRecipient['address'], $aRecipient['name']);
          }

          $m->subject($sSubject);
        });
      }
    }

    return parent::report($e);
  }

  /**
   * Render an exception into an HTTP response.
   *
   * @param \Illuminate\Http\Request $request
   * @param \Exception        $e
   *
   * @return \Illuminate\Http\Response
   */
  public function render($request, Exception $e)
  {
    return parent::render($request, $e);
  }
}

config/exception.php

<?php

return [
  'recipients' => [
    [
      'name' => 'David van der Tuijn',
      'address' => 'your-email@domain.tld'
    ]
  ],
  'exclude' => [
    'Symfony\Component\HttpKernel\Exception\NotFoundHttpException'
  ],
  'mail' => false
];

resources/views/emails/exception.blade.php

<p><strong>Domain:</strong> {{ $sDomain }}</p>
@if ($sRequestUri)
  <p><strong>Request URI:</strong> {{ $sRequestUri }}</p>
@endif
<p><strong>Date:</strong> {{ date('d-m-Y H:i') }}</p>
@if ($e->getMessage())
  <p><strong>Message:</strong> {{ $e->getMessage() }}</p>
@endif
@if ($e->getCode() != 0)
  <p><strong>Code:</strong> {{ $e->getCode() }}</p>
@endif
<p><strong>Class:</strong> {{ get_class($e) }}</p>
<p><strong>File:</strong> {{ $e->getFile() }}</p>
<p><strong>Line:</strong> {{ $e->getLine() }}</p>
<p><strong>Environment:</strong> {{ $sEnvironment }}</p>
<p><strong>Stack trace:</strong></p>
<pre>{{ $e->getTraceAsString() }}</pre>
David van der Tuijn
"Mijn naam is David van der Tuijn, als senior php developer bij Floro Webdevelopment B.V. werk ik samen met een projectleider, back-end developers, front-end developers en designers, op basis van een functioneel- (FO) en technisch ontwerp (TO), bouw ik webapplicaties die voldoen aan de nieuwste ontwikkelingen op internet gebied. Ik werk zelfstandig, weet hoe een architectuur opgezet moet worden en kan deze uitdragen in een multidisciplinair team. binnen een project adviseer ik over de juiste methoden en technieken. Ik ontwikkel en bewaak de kwaliteit van de development werkzaamheden in projecten en kan projecten binnen een afgegeven planning afronden."