Git - Rebase

Your branch is one or more commits behind master and you would like to get the latest changes from master into your branch. With Git Rebase you get the latest master and put the changes in your branch on top of it.

Make sure you commit all the changes in your branch!

Get the latest master:

git checkout master
git pull origin master

Then checkout your branch and rebase your changes on master:

git checkout your-branch
git rebase master
David van der Tuijn
"Mijn naam is David van der Tuijn, als senior php developer bij Floro Webdevelopment B.V. werk ik samen met een projectleider, back-end developers, front-end developers en designers, op basis van een functioneel- (FO) en technisch ontwerp (TO), bouw ik webapplicaties die voldoen aan de nieuwste ontwikkelingen op internet gebied. Ik werk zelfstandig, weet hoe een architectuur opgezet moet worden en kan deze uitdragen in een multidisciplinair team. binnen een project adviseer ik over de juiste methoden en technieken. Ik ontwikkel en bewaak de kwaliteit van de development werkzaamheden in projecten en kan projecten binnen een afgegeven planning afronden."