Formulier versturen met Enter

Een formulier kan met de Enter toets verstuurd worden indien het INPUT-element tussen <FORM> -tags staat.

Als er geen <FORM> -tags zijn omdat het versturen is afgevangen door een jQuery Click Event dan willen we de Enter functionaliteit behouden :

$(input').keypress(function(e) {
    if(e.which == 13) {
        $('#submit').trigger('click');
    }
});

Het getal 13 is de JavaScript KeyCode voor Enter.

Het formulier wordt niet verstuurd met een jQuery Submit Event maar de klik actie wordt nagebootst met een jQuery Trigger Event.

Meer informatie : .keypress() - jQuery API - .trigger() - jQuery API - .submit() - jQuery API

Zie ook : Hulpprogramma's :: JavaScript :: keyCode en charCode

Zie ook : Referentielijsten :: Javascript Char Codes (Key Codes)