Cronjob / Crontab

Een cronjob of crontab is een Unix commando dat een programma of script op een ingesteld tijdstip uitvoert.

Tip : Stel eerst de default editor in : export EDITOR

De crontab syntax is al volgt :

  • Minuut (0 - 59)
  • Uur (0 - 23)
  • Dag of Maand (1 - 31)
  • Maand (1 - 12) of januari, februari, maart...
  • Dag of week (0 - 6) (zondag is 0 of 7) of zondag, maandag, dinsdag...
  • opdracht

Zie ook : Hulpprogramma's :: UNIX :: Crontab

Crontab toevoegen :

sudo crontab -e

Na het opslaan verschijnt deze boodschap :

crontab: installing new crontab

Crontab overzicht :

sudo crontab -l

Crontab verwijderen :

sudo crontab -r

Zijn er geen crontabs aanwezig dan verschijnt er bij het crontab overzicht deze boodschap :

crontab: no crontab for davidvandertuijn