PHP Code Beautifier and Fixer

Install:

composer global require "squizlabs/php_codesniffer=*"

Show available coding standards:

phpcs -i
The installed coding standards are MySource, PEAR, PHPCS, PSR1, PSR2, Squiz and Zend

phpcs = coding standards check only.

phpcs --standard=PSR2 /Applications/MAMP/htdocs/davidvandertuijn/app

phpcbf = code beautifier and fixer.

PHP:

phpcbf --standard=PSR2 /Applications/MAMP/htdocs/davidvandertuijn/app

CSS:

phpcbf /Applications/MAMP/htdocs/davidvandertuijn/public/assets/css

JS:

phpcbf /Applications/MAMP/htdocs/davidvandertuijn/public/assets/js
David van der Tuijn
"Mijn naam is David van der Tuijn, als senior php developer bij Floro Webdevelopment B.V. werk ik samen met een projectleider, back-end developers, front-end developers en designers, op basis van een functioneel- (FO) en technisch ontwerp (TO), bouw ik webapplicaties die voldoen aan de nieuwste ontwikkelingen op internet gebied. Ik werk zelfstandig, weet hoe een architectuur opgezet moet worden en kan deze uitdragen in een multidisciplinair team. binnen een project adviseer ik over de juiste methoden en technieken. Ik ontwikkel en bewaak de kwaliteit van de development werkzaamheden in projecten en kan projecten binnen een afgegeven planning afronden."