Which MySQL column type should i use to store a MongoDB primary key

Answer

char(24)

Details

The default unique identifier generated as the primary key (_id) for a MongoDB document is an ObjectId. This is a 12 byte binary value which is often represented as a 24 character hex string, and one of the standard field types supported by the MongoDB BSON specification.

The 12 bytes of an ObjectId are constructed using:

  • a 4 byte value representing the seconds since the Unix epoch
  • a 3 byte machine identifier
  • a 2 byte process id
  • a 3 byte counter (starting with a random value)
David van der Tuijn
"Mijn naam is David van der Tuijn, als senior php developer bij Floro Webdevelopment B.V. werk ik samen met een projectleider, back-end developers, front-end developers en designers, op basis van een functioneel- (FO) en technisch ontwerp (TO), bouw ik webapplicaties die voldoen aan de nieuwste ontwikkelingen op internet gebied. Ik werk zelfstandig, weet hoe een architectuur opgezet moet worden en kan deze uitdragen in een multidisciplinair team. binnen een project adviseer ik over de juiste methoden en technieken. Ik ontwikkel en bewaak de kwaliteit van de development werkzaamheden in projecten en kan projecten binnen een afgegeven planning afronden."