Laravel Str::slug - Javascript equivalent

The Str::slug method generates a URL friendly "slug" from the given string.

function str_slug(title, separator) {
  if (typeof separator == 'undefined') separator = '-';

  // Convert all dashes/underscores into separator
  var flip = separator == '-' ? '_' : '-';
  title = title.replace(flip, separator);

  // Remove all characters that are not the separator, letters, numbers, or whitespace.
  title = title.toLowerCase()
      .replace(new RegExp('[^a-z0-9' + separator + '\\s]', 'g'), '');

  // Replace all separator characters and whitespace by a single separator
  title = title.replace(new RegExp('[' + separator + '\\s]+', 'g'), separator);

  return title.replace(new RegExp('^[' + separator + '\\s]+|[' + separator + '\\s]+$', 'g'),'');
}
David van der Tuijn
"Mijn naam is David van der Tuijn, als senior php developer bij Floro Webdevelopment B.V. werk ik samen met een projectleider, back-end developers, front-end developers en designers, op basis van een functioneel- (FO) en technisch ontwerp (TO), bouw ik webapplicaties die voldoen aan de nieuwste ontwikkelingen op internet gebied. Ik werk zelfstandig, weet hoe een architectuur opgezet moet worden en kan deze uitdragen in een multidisciplinair team. binnen een project adviseer ik over de juiste methoden en technieken. Ik ontwikkel en bewaak de kwaliteit van de development werkzaamheden in projecten en kan projecten binnen een afgegeven planning afronden."