Import + Export

Import MySQL database uit een .sql bestand :

mysql -u root -p database_naam < bestand.sql

Import MySQL database uit een .sql bestand (UTF-8) :

mysql -u root -p --default_character_set=utf8 database_naam < bestand.sql

Import MySQL tabel uit een .tab bestand :

LOAD DATA INFILE 'bestand.tab' REPLACE INTO TABLE Tabel FIELDS TERMINATED BY '\t' LINES TERMINATED BY '\n';

Import MySQL tabel uit een .csv bestand :

LOAD DATA INFILE 'bestand.csv' REPLACE INTO TABLE Tabel FIELDS TERMINATED BY ',' LINES TERMINATED BY '\n';

Opmerking : Voor LOAD DATA INFILE heeft de MySQL gebruiker FILE privileges nodig!

Export alle MySQL databases naar een .sql bestand :

mysqldump -u root -p --all-databases > bestand.sql

Export MySQL database naar een .sql bestand :

mysqldump -u root -p database_naam > bestand.sql

Export MySQL tabellen naar een .sql bestand :

mysqldump -u root -p tabel1 tabel2 tabel3 > bestand.sql
David van der Tuijn
"Mijn naam is David van der Tuijn, als senior php developer bij Floro Webdevelopment B.V. werk ik samen met een projectleider, back-end developers, front-end developers en designers, op basis van een functioneel- (FO) en technisch ontwerp (TO), bouw ik webapplicaties die voldoen aan de nieuwste ontwikkelingen op internet gebied. Ik werk zelfstandig, weet hoe een architectuur opgezet moet worden en kan deze uitdragen in een multidisciplinair team. binnen een project adviseer ik over de juiste methoden en technieken. Ik ontwikkel en bewaak de kwaliteit van de development werkzaamheden in projecten en kan projecten binnen een afgegeven planning afronden."