Allowed memory size of 33554432 bytes exhausted

Als een PHP script meer geheugen nodig heeft dan standaard (8MB) is toegestaan ontstaat deze fout.

In mijn PHP script is 33554432 bytes oftewel 32MB niet voldoende. Er zijn verschillende manieren om deze te verhogen :

In het PHP Script :

ini_set("memory_limit","64M");

In een .htaccess bestand :

php_value memory_limit 64M

Of in php.ini :

memory_limit = 64M
David van der Tuijn
"Mijn naam is David van der Tuijn, als senior php developer bij Floro Webdevelopment B.V. werk ik samen met een projectleider, back-end developers, front-end developers en designers, op basis van een functioneel- (FO) en technisch ontwerp (TO), bouw ik webapplicaties die voldoen aan de nieuwste ontwikkelingen op internet gebied. Ik werk zelfstandig, weet hoe een architectuur opgezet moet worden en kan deze uitdragen in een multidisciplinair team. binnen een project adviseer ik over de juiste methoden en technieken. Ik ontwikkel en bewaak de kwaliteit van de development werkzaamheden in projecten en kan projecten binnen een afgegeven planning afronden."