Alle spaties vervangen in een MySQL record

Kort maar krachtig ;-)

UPDATE `tabel` SET `veld` = REPLACE(`veld`," ","")