Import + Export

Import MySQL database uit een .sql bestand :

mysql -u root -p database_naam < bestand.sql

Import MySQL database uit een .sql bestand (UTF-8) :

mysql -u root -p --default_character_set=utf8 database_naam < bestand.sql

Import MySQL tabel uit een .tab bestand :

LOAD DATA INFILE 'bestand.tab' REPLACE INTO TABLE Tabel FIELDS TERMINATED BY '\t' LINES TERMINATED BY '\n';

Import MySQL tabel uit een .csv bestand :

LOAD DATA INFILE 'bestand.csv' REPLACE INTO TABLE Tabel FIELDS TERMINATED BY ',' LINES TERMINATED BY '\n';

Opmerking : Voor LOAD DATA INFILE heeft de MySQL gebruiker FILE privileges nodig!

Export alle MySQL databases naar een .sql bestand :

mysqldump -u root -p --all-databases > bestand.sql

Export MySQL database naar een .sql bestand :

mysqldump -u root -p database_naam > bestand.sql

Export MySQL tabellen naar een .sql bestand :

mysqldump -u root -p tabel1 tabel2 tabel3 > bestand.sql