ImageFlow : imageBorder + imageBorderColor

Dit is het vervolg van een eerder geplaatst artikel ImageFlow.

Het toevoegen van een CSS border treft dit zowel afbeelding als reflectie omdat deze als een afbeelding wordt gegenereerd :

Zowel boek als shaduw hebben een border

Met de volgende aanpassingen in imageflow.js kan de border worden ingesteld :

imageBorder: true, /* Add a border to the image */
imageBorderColor: '000000', /* Border color */
var optionsArray = ['aspectRatio', 'buttons', 'captions', 'imageCursor', 'imagesM', 'ImageFlowID', 'ImageFlowPATH', 'imageFocusM', 'imageFocusMax', 'imageBorder', 'imageBorderColor', 'imagesHeight', 'onClick', 'opacity', 'opacityArray', 'percentLandscape', 'percentOther', 'preloadImages', 'reflections', 'reflectionGET', 'reflectionP', 'reflectionPNG', 'imageScaling', 'scrollbarP', 'slider', 'sliderCursor', 'sliderWidth', 'startID', 'startAnimation', 'xStep'];
if(thisObject.imageBorder === true)
  thisObject.reflectionGET += '&border='+thisObject.imageBorderColor;

De volgende aanpassing is in reflect2.php of reflect3.php :

/*
----------------------------------------------------------------
HACK - Add a border to the source image
----------------------------------------------------------------
*/
if (isset($_GET['border']))
{
  $border = $_GET['border'];

  if (strlen($border) == 6)
    list($red, $green, $blue) = array($border[0].$border[1], $border[2].$border[3], $border[4].$border[5]);

  elseif (strlen($border) == 3)
    list($red, $green, $blue) = array($border[0].$border[0], $border[1].$border[1], $border[2].$border[2]);

  $color = imagecolorallocate($source, hexdec($red), hexdec($green), hexdec($blue));

  imagerectangle($source, 0, 0, ($width-1), ($height-1), $color);
}

Het resultaat :

Alleen het boek heeft nu een border