Mac OS X : Starten of Stoppen van de WebServer in de Terminal

Kort maar krachtig ;-)

Starten :

sudo serveradmin start web

Stoppen :

sudo serveradmin stop web