DIRECTORY_SEPARATOR

Bij het ontwikkelen op verschillende systemen e.g. Windows of Mac OSX kunnen vast geprogrammeerde paden problemen geven.

In PHP is een een constante beschikbaar genaamd DIRECTORY_SEPARATOR :

strtoupper(substr(PHP_OS,0,3)=='WIN')?'\\':'/';

Voorbeeld :

$directory = DOCROOT . 'media' . DIRECTORY_SEPARATOR . 'images';