Kohana : RSS

De afkorting RSS staat voor Really Simple Syndication, wat eenvoudige publicatie betekend.

Het orange icoontje 'RSS' is kenmerkend voor RSS , maar deze zijn er in allerlei kleuren. Zie : Feed Icons.

Een RSS feed bestaat uit een kop, de channel en onderdelen de items.

Bijde bestaan weer uit diverse velden, waarbij deze verplicht zijn : title, link en description.

Meer Informatie : RSS 2.0 SPECIFICATION

In Kohana kan je eenvoudig een RSS feed genereren met Kohana_Feed :

echo Kohana_Feed::create($chanel, $items);

Chanel :

$chanel = array(
  'title' => 'David van der Tuijn',
  'link' => Url::base(),
  'description' => 'Een PHP en MySQL webontwikkelaar\'s blog'
);

Items :

$array_model_article = ORM::factory('article')->find_all();

foreach ( $array_model_article as $model_article )
{
  $items[] = array(
    'title' => $model_article->title,
    'link' => Url::base() . $model_article->uri . '.html',
    'description' => htmlspecialchars($model_article->text)
  );
}

Tot slot kan de RSS Feed gevalideerd worden met W3C Feed Validation Service.

Echter verscheen deze foutboodschap :

Feeds should not be served with the "text/html" media type.

Opgelost door het toevoegen van het juiste Content-Type :

$this->request->headers['Content-Type'] = 'application/rss+xml';

Resultaat : RSS RSS

David van der Tuijn
"Mijn naam is David van der Tuijn, als senior php developer bij Floro Webdevelopment B.V. werk ik samen met een projectleider, back-end developers, front-end developers en designers, op basis van een functioneel- (FO) en technisch ontwerp (TO), bouw ik webapplicaties die voldoen aan de nieuwste ontwikkelingen op internet gebied. Ik werk zelfstandig, weet hoe een architectuur opgezet moet worden en kan deze uitdragen in een multidisciplinair team. binnen een project adviseer ik over de juiste methoden en technieken. Ik ontwikkel en bewaak de kwaliteit van de development werkzaamheden in projecten en kan projecten binnen een afgegeven planning afronden."