Laravel - Use PHP variabele in Javascript

Internal Javascript

The quickest solution is to assign the variabele to a view and use internal javascript.

Controller:

return View::make('index', [
  'myVar' => $myVar
]);

View (index.blade.php):

<script>
var myVar = '{{ $myVar }}';
</script>

External Javascript

Create a route to our fake .js file named script.js:

Route::get('/script.js', ['uses' => 'ScriptController@index']);

Create the Script Controller:

<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;

use View;
use App\Http\Requests;
use App\Http\Controllers\Controller;

class ScriptController extends Controller
{
  public function index()
  {
    return response()->view('script', [
       'myVar' => 'test'
    ])->header('Content-Type', 'application/javascript');
  }
}

Create the View (script.blade.php):

var myVar = '{{ $myVar }}';

In the template:

<script src="{{ URL::asset('script.js') }}"></script>
David van der Tuijn
"Mijn naam is David van der Tuijn, als senior php developer bij Floro Webdevelopment B.V. werk ik samen met een projectleider, back-end developers, front-end developers en designers, op basis van een functioneel- (FO) en technisch ontwerp (TO), bouw ik webapplicaties die voldoen aan de nieuwste ontwikkelingen op internet gebied. Ik werk zelfstandig, weet hoe een architectuur opgezet moet worden en kan deze uitdragen in een multidisciplinair team. binnen een project adviseer ik over de juiste methoden en technieken. Ik ontwikkel en bewaak de kwaliteit van de development werkzaamheden in projecten en kan projecten binnen een afgegeven planning afronden."