Subversion - Een project verwijderen uit een repository

Er is in subversion geen mogelijkheid om een project uit een repository te verwijderen.

Hieronder staat een work-arround maar dit is geheel op eigen risico!

Als voorbeeld heb ik een subversion omgeving draaien op svn.davidvandertuijn.nl met een repository DOMAINS, waarin ik het domein davidvandertuijn.nl wil verwijderen.

Ten eerste wijzigen we de privileges van de repository zodat niemand wijzigingen kan doorvoeren terwijl we bezig zijn:

chown -R root:root /var/www/vhosts/svn.davidvandertuijn.nl/DOMAINS/

We maken een dump van de gehele repository:

svnadmin dump /var/www/vhosts/svn.davidvandertuijn.nl/DOMAINS/ > dump_domains

Filter vervolgens het domein uit de repository:

svndumpfilter exclude davidvandertuijn.nl < dump_domains > dump_domains_new

Maak een nieuwe lege repository:

svnadmin create /var/www/vhosts/svn.davidvandertuijn.nl/DOMAINS_NEW

Importeer de nieuwe dumpfile die we zojuist hebben gefilterd:

svnadmin load /var/www/vhosts/svn.davidvandertuijn.nl/DOMAINS_NEW < dump_domains_new

Maak een backup van de oude repository (optioneel)

cp -R /var/www/vhosts/svn.davidvandertuijn.nl/DOMAINS/ /root/svn-domains-backup

Verwijder de oude repository

rm -fr /var/www/vhosts/svn.davidvandertuijn.nl/DOMAINS/

Hernoem de nieuwe repository

mv /var/www/vhosts/svn.davidvandertuijn.nl/DOMAINS_NEW /var/www/vhosts/svn.davidvandertuijn.nl/DOMAINS

Stel de privileges in:

chown -R apache:apache /var/www/vhosts/svn.davidvandertuijn.nl/DOMAINS/

Klaar!

David van der Tuijn
"Mijn naam is David van der Tuijn, als senior php developer bij Floro Webdevelopment B.V. werk ik samen met een projectleider, back-end developers, front-end developers en designers, op basis van een functioneel- (FO) en technisch ontwerp (TO), bouw ik webapplicaties die voldoen aan de nieuwste ontwikkelingen op internet gebied. Ik werk zelfstandig, weet hoe een architectuur opgezet moet worden en kan deze uitdragen in een multidisciplinair team. binnen een project adviseer ik over de juiste methoden en technieken. Ik ontwikkel en bewaak de kwaliteit van de development werkzaamheden in projecten en kan projecten binnen een afgegeven planning afronden."