IBAN valideren
/**
 * @param string $iban 
 * @return boolean true | false
 * @see http://nl.wikipedia.org/wiki/International_Bank_Account_Number
 * @author David van der Tuijn
 */
public function validateIban($iban)
{
  $controlegetal = null;

  // 1. valideer de samenstelling

  if (strlen($iban) > 34) {
    return false;
  }

  // 2. verplaats de eerste 4 karakters naar het einde

  $controlegetal = substr($iban, 4) . substr($iban, 0, 4);

  // 3. vervang elke letter door 2 cijfers, waarbij A = 10, B = 11, ..., Z = 35

  $find  = ['A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F', 'G', 'H', 'I', 'J', 'K', 'L', 'M', 'N', 'O', 'P', 'Q', 'R', 'S', 'T', 'U', 'V', 'W', 'X', 'Y', 'Z'];
  $replace = ['10', '11', '12', '13', '14', '15', '16', '17', '18', '19', '20', '21', '22', '23', '24', '25', '26', '27', '28', '29', '30', '31', '32', '33', '34', '35', '36'];

  $controlegetal = str_replace($find, $replace, $controlegetal);

  // 4. bereken dan het getal modulo 97

  $restwaarde = bcmod($controlegetal, '97');

  // 5. als de restwaarde 1 is, dan klopt het nummer op basis van het controlecijfer en kan het IBAN valide zijn

  if ($restwaarde == 1) {
    return true;
  }

  return false;
}
David van der Tuijn
"Mijn naam is David van der Tuijn, als senior php developer bij Floro Webdevelopment B.V. werk ik samen met een projectleider, back-end developers, front-end developers en designers, op basis van een functioneel- (FO) en technisch ontwerp (TO), bouw ik webapplicaties die voldoen aan de nieuwste ontwikkelingen op internet gebied. Ik werk zelfstandig, weet hoe een architectuur opgezet moet worden en kan deze uitdragen in een multidisciplinair team. binnen een project adviseer ik over de juiste methoden en technieken. Ik ontwikkel en bewaak de kwaliteit van de development werkzaamheden in projecten en kan projecten binnen een afgegeven planning afronden."