Mac OS X - Install Redis

Install Redis via Homebrew

brew install redis

Launch Redis on computer starts.

ln -sfv /usr/local/opt/redis/*.plist ~/Library/LaunchAgents

Start Redis server via “launchctl”.

launchctl load ~/Library/LaunchAgents/homebrew.mxcl.redis.plist

Start Redis server using configuration file.

redis-server /usr/local/etc/redis.conf

Stop Redis on autostart on computer start.

launchctl unload ~/Library/LaunchAgents/homebrew.mxcl.redis.plist

Test if Redis server is running.

redis-cli ping
PONG

Uninstall Redis and its files.

brew uninstall redis
rm ~/Library/LaunchAgents/homebrew.mxcl.redis.plist
David van der Tuijn
"Mijn naam is David van der Tuijn, als senior php developer bij Floro Webdevelopment B.V. werk ik samen met een projectleider, back-end developers, front-end developers en designers, op basis van een functioneel- (FO) en technisch ontwerp (TO), bouw ik webapplicaties die voldoen aan de nieuwste ontwikkelingen op internet gebied. Ik werk zelfstandig, weet hoe een architectuur opgezet moet worden en kan deze uitdragen in een multidisciplinair team. binnen een project adviseer ik over de juiste methoden en technieken. Ik ontwikkel en bewaak de kwaliteit van de development werkzaamheden in projecten en kan projecten binnen een afgegeven planning afronden."