Array opnieuw indexeren na verwijderen van een element

Waneer een element uit een Array wordt verwijderd, ontstaat er een "gat" in de Array index.

$foo = array(

    'whatever', // [0]
    'foo', // [1]
    'bar' // [2]

);
unset($foo[0]); // remove item at index 0

Om een aaneengesloten Array index te behouden moet deze opnieuw geïndexeerd worden:

$foo2 = array_values($foo); // 'reindex' array
Resultaat
$foo2 = array(

    'foo', // [0], before [1]
    'bar' // [1], before [2]

);

Alhoewel dit zo basis PHP is, gebruik ik toch vaak een foreach loop om een Array opnieuw te indexeren ;-)