Array opnieuw indexeren na verwijderen van een element

Waneer een element uit een Array wordt verwijderd, ontstaat er een "gat" in de Array index.

$foo = array(

    'whatever', // [0]
    'foo', // [1]
    'bar' // [2]

);
unset($foo[0]); // remove item at index 0

Om een aaneengesloten Array index te behouden moet deze opnieuw geïndexeerd worden:

$foo2 = array_values($foo); // 'reindex' array
Resultaat
$foo2 = array(

    'foo', // [0], before [1]
    'bar' // [1], before [2]

);

Alhoewel dit zo basis PHP is, gebruik ik toch vaak een foreach loop om een Array opnieuw te indexeren ;-)

David van der Tuijn
"Mijn naam is David van der Tuijn, als senior php developer bij Floro Webdevelopment B.V. werk ik samen met een projectleider, back-end developers, front-end developers en designers, op basis van een functioneel- (FO) en technisch ontwerp (TO), bouw ik webapplicaties die voldoen aan de nieuwste ontwikkelingen op internet gebied. Ik werk zelfstandig, weet hoe een architectuur opgezet moet worden en kan deze uitdragen in een multidisciplinair team. binnen een project adviseer ik over de juiste methoden en technieken. Ik ontwikkel en bewaak de kwaliteit van de development werkzaamheden in projecten en kan projecten binnen een afgegeven planning afronden."