Firefox - Redirection Limit

Indien er achter elkaar meer dan 20 redirects worden uitgevoerd, wordt het HTTP verkeer door Firefox beëindigd.

In sommige situaties kan dit ongewenst zijn.

Dit aantal kan verhoogd worden door in de adresbalk van Firefox in te voeren:

about:config

Vervolgens kan bij de Voorkeursnaam 'network.http.redirection-limit' de standaard Waarde van 20 worden verhoogd.

about:config

David van der Tuijn
"Mijn naam is David van der Tuijn, als senior php developer bij Floro Webdevelopment B.V. werk ik samen met een projectleider, back-end developers, front-end developers en designers, op basis van een functioneel- (FO) en technisch ontwerp (TO), bouw ik webapplicaties die voldoen aan de nieuwste ontwikkelingen op internet gebied. Ik werk zelfstandig, weet hoe een architectuur opgezet moet worden en kan deze uitdragen in een multidisciplinair team. binnen een project adviseer ik over de juiste methoden en technieken. Ik ontwikkel en bewaak de kwaliteit van de development werkzaamheden in projecten en kan projecten binnen een afgegeven planning afronden."