Firefox - Redirection Limit

Indien er achter elkaar meer dan 20 redirects worden uitgevoerd, wordt het HTTP verkeer door Firefox beëindigd.

In sommige situaties kan dit ongewenst zijn.

Dit aantal kan verhoogd worden door in de adresbalk van Firefox in te voeren:

about:config

Vervolgens kan bij de Voorkeursnaam 'network.http.redirection-limit' de standaard Waarde van 20 worden verhoogd.

about:config