Laravel - Task Scheduling - SQLSTATE[HY000] [2002] No such file or directory

When creating a database connection in 'app/Console/Kernel.php' and running 'php artisan schedule:run' from CLI the following error occurred:

This can be solved by adding the location to the MySQL socket in the database configuration file 'config/database.php':

'unix_socket' => '/Applications/MAMP/tmp/mysql/mysql.sock'

It is also possible that the connection has failed at host 127.0.0.1, try localhost instead:

'host' => 'localhost'
David van der Tuijn
"Mijn naam is David van der Tuijn, als senior php developer bij Floro Webdevelopment B.V. werk ik samen met een projectleider, back-end developers, front-end developers en designers, op basis van een functioneel- (FO) en technisch ontwerp (TO), bouw ik webapplicaties die voldoen aan de nieuwste ontwikkelingen op internet gebied. Ik werk zelfstandig, weet hoe een architectuur opgezet moet worden en kan deze uitdragen in een multidisciplinair team. binnen een project adviseer ik over de juiste methoden en technieken. Ik ontwikkel en bewaak de kwaliteit van de development werkzaamheden in projecten en kan projecten binnen een afgegeven planning afronden."