Install GMP extensions for MAMP PRO 4

Search for the PHP version

brew search gmp
homebrew/php/php53-gmp
homebrew/php/php54-gmp
homebrew/php/php55-gmp
homebrew/php/php56-gmp
homebrew/php/php70-gmp
homebrew/php/php71-gmp
brew install homebrew/php/php71-gmp

Find the GMP config file

ls /usr/local/etc/php/7.1/conf.d
cat /usr/local/etc/php/7.1/conf.d/ext-gmp.ini
[gmp]
extension="/usr/local/opt/php71-gmp/gmp.so"

Edit php.ini

nano /Applications/MAMP/bin/php/php7.1.1/conf/php.ini
[gmp]
extension="/usr/local/opt/php71-gmp/gmp.so"

Restart MAMP!

Add the PATH variabele to your profile:

nano ~/.bash_profile
source ~/.profile
export MAMP_PHP=/Applications/MAMP/bin/php/php7.1.1/bin
export PATH="$MAMP_PHP:$PATH"
alias php='/Applications/MAMP/bin/php/php7.1.1/bin/php'

Test

php -m | grep gmp
David van der Tuijn
"Mijn naam is David van der Tuijn, als senior php developer bij Floro Webdevelopment B.V. werk ik samen met een projectleider, back-end developers, front-end developers en designers, op basis van een functioneel- (FO) en technisch ontwerp (TO), bouw ik webapplicaties die voldoen aan de nieuwste ontwikkelingen op internet gebied. Ik werk zelfstandig, weet hoe een architectuur opgezet moet worden en kan deze uitdragen in een multidisciplinair team. binnen een project adviseer ik over de juiste methoden en technieken. Ik ontwikkel en bewaak de kwaliteit van de development werkzaamheden in projecten en kan projecten binnen een afgegeven planning afronden."