MAMP - Install MongoDB - php 7.2.8

Download PHP 7.2.8

PHP: Releases

Extract

/Applications/MAMP/bin/php/php7.2.8/include/php

Edit php.ini

nano /Applications/MAMP/bin/php/php7.2.8/conf/php.ini
include_path = ".:/Applications/MAMP/bin/php/php7.2.8/lib/php:/usr/local/pear/share/pear"

Change directory

cd /Applications/MAMP/bin/php/php7.2.8/include/php

Check dependencies

./configure

Install MongoDB via PECL

pecl install mongodb

Copy extension

cp /usr/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20160303/mongodb.so /Applications/MAMP/bin/php/php7.2.8/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20170718

Edit php.ini

nano /Applications/MAMP/bin/php/php7.2.8/conf/php.ini
; Extensions
extension=mongodb.so

Edit .bash_profile

nano ~/.bash_profile
alias php="/Applications/MAMP/bin/php/php7.2.8/bin/php"
export PATH="/Applications/MAMP/bin/php/php7.2.8/bin:$PATH"

Restart MAMP, and check if module is loaded:

php -m | grep mongodb
David van der Tuijn
"Mijn naam is David van der Tuijn, als senior php developer bij Floro Webdevelopment B.V. werk ik samen met een projectleider, back-end developers, front-end developers en designers, op basis van een functioneel- (FO) en technisch ontwerp (TO), bouw ik webapplicaties die voldoen aan de nieuwste ontwikkelingen op internet gebied. Ik werk zelfstandig, weet hoe een architectuur opgezet moet worden en kan deze uitdragen in een multidisciplinair team. binnen een project adviseer ik over de juiste methoden en technieken. Ik ontwikkel en bewaak de kwaliteit van de development werkzaamheden in projecten en kan projecten binnen een afgegeven planning afronden."