Error opening terminal: xterm-256color

De Text Editor nano werkt niet in een MaxOS X terminal als de weergave is ingesteld op 'xterm-256color', dit resulteert in de foutmelding:

Oplossing

Ga naar Terminal> -> Voorkeuren -> Instellingen -> Geavanceerd

Geef terminal weer als: xterm

Terminal - xterm-256color