Symfony - date.timezone setting

Tijdens de installatie genereert Symfony deze foutmelding:

PHP CLI maakt gebruik van een andere PHP configuratie dan MAMP.

Controleer welke php.ini door PHP CLI wordt gebruikt:

php -i | grep php.ini
Configuration File (php.ini) Path => /etc

Er is dus geen php.ini aanwezig in /etc, we maken daarom een symbolic link naar de php.ini van MAMP:

sudo ln -s /Library/Application\ Support/appsolute/MAMP\ PRO/conf/php.ini /etc/php.ini

Controleren of er nu wel een php.ini wordt gevonden:

php -i | grep php.ini
Configuration File (php.ini) Path => /etc
Loaded Configuration File => /etc/php.ini

Oplossing

In de PHP configuratie moet de date.timezone ingesteld worden:

[Date]
; Defines the default timezone used by the date functions
; http://php.net/date.timezone
date.timezone = "Europe/Amsterdam"