Symfony - date.timezone setting

Tijdens de installatie genereert Symfony deze foutmelding:

PHP CLI maakt gebruik van een andere PHP configuratie dan MAMP.

Controleer welke php.ini door PHP CLI wordt gebruikt:

php -i | grep php.ini
Configuration File (php.ini) Path => /etc

Er is dus geen php.ini aanwezig in /etc, we maken daarom een symbolic link naar de php.ini van MAMP:

sudo ln -s /Library/Application\ Support/appsolute/MAMP\ PRO/conf/php.ini /etc/php.ini

Controleren of er nu wel een php.ini wordt gevonden:

php -i | grep php.ini
Configuration File (php.ini) Path => /etc
Loaded Configuration File => /etc/php.ini

Oplossing

In de PHP configuratie moet de date.timezone ingesteld worden:

[Date]
; Defines the default timezone used by the date functions
; http://php.net/date.timezone
date.timezone = "Europe/Amsterdam"
David van der Tuijn
"Mijn naam is David van der Tuijn, als senior php developer bij Floro Webdevelopment B.V. werk ik samen met een projectleider, back-end developers, front-end developers en designers, op basis van een functioneel- (FO) en technisch ontwerp (TO), bouw ik webapplicaties die voldoen aan de nieuwste ontwikkelingen op internet gebied. Ik werk zelfstandig, weet hoe een architectuur opgezet moet worden en kan deze uitdragen in een multidisciplinair team. binnen een project adviseer ik over de juiste methoden en technieken. Ik ontwikkel en bewaak de kwaliteit van de development werkzaamheden in projecten en kan projecten binnen een afgegeven planning afronden."