QR Code

Een handig nieuw hulpprogramma op deze website is de QR Code generator.

Een QR Code (Quick Response) is een tweedimensionale streepjescode.

Er kunnen maximaal 7,089 numerieke- of 4,296 (alfanumerieke + speciale characters ('spatie', '$', '%', '*', '+', '-', '.', '/' en ':') in worden verwerkt.

Een voorbeeld van een QR Code :

QR Code

De werking :

De gebruiker richt zijn cameratelefoon op de QR-code, en wordt door een QR-lezer in de telefoon omgezet in een URL, waarna in de webbrowser van de telefoon de bijbehorende website wordt getoond. Deze methode bespaart de gebruiker het moeizaam op een telefoon intypen van een URL.

Bron : QR-code - Wikipedia

Zie ook : Hulpprogramma's :: Mobiel :: QR Code.

Meer informatie : Google Chart API - QR Codes