QR Code

Een handig nieuw hulpprogramma op deze website is de QR Code generator.

Een QR Code (Quick Response) is een tweedimensionale streepjescode.

Er kunnen maximaal 7,089 numerieke- of 4,296 (alfanumerieke + speciale characters ('spatie', '$', '%', '*', '+', '-', '.', '/' en ':') in worden verwerkt.

Een voorbeeld van een QR Code :

QR Code

De werking :

De gebruiker richt zijn cameratelefoon op de QR-code, en wordt door een QR-lezer in de telefoon omgezet in een URL, waarna in de webbrowser van de telefoon de bijbehorende website wordt getoond. Deze methode bespaart de gebruiker het moeizaam op een telefoon intypen van een URL.

Bron : QR-code - Wikipedia

Zie ook : Hulpprogramma's :: Mobiel :: QR Code.

Meer informatie : Google Chart API - QR Codes

David van der Tuijn
"Mijn naam is David van der Tuijn, als senior php developer bij Floro Webdevelopment B.V. werk ik samen met een projectleider, back-end developers, front-end developers en designers, op basis van een functioneel- (FO) en technisch ontwerp (TO), bouw ik webapplicaties die voldoen aan de nieuwste ontwikkelingen op internet gebied. Ik werk zelfstandig, weet hoe een architectuur opgezet moet worden en kan deze uitdragen in een multidisciplinair team. binnen een project adviseer ik over de juiste methoden en technieken. Ik ontwikkel en bewaak de kwaliteit van de development werkzaamheden in projecten en kan projecten binnen een afgegeven planning afronden."