CentOS - Install Redis

Installing EPEL repository on CentOS via yum.

sudo yum install epel-release
sudo yum update

Install Redis via yum.

sudo yum install redis

Start Redis server.

sudo systemctl start redis

Enable Redis to be automatically started at boot time.

sudo systemctl enable redis

Disable starting Redis at boot time.

sudo systemctl disable redis

Test if Redis server is running.

redis-cli ping
PONG
David van der Tuijn
"Mijn naam is David van der Tuijn, als senior php developer bij Floro Webdevelopment B.V. werk ik samen met een projectleider, back-end developers, front-end developers en designers, op basis van een functioneel- (FO) en technisch ontwerp (TO), bouw ik webapplicaties die voldoen aan de nieuwste ontwikkelingen op internet gebied. Ik werk zelfstandig, weet hoe een architectuur opgezet moet worden en kan deze uitdragen in een multidisciplinair team. binnen een project adviseer ik over de juiste methoden en technieken. Ik ontwikkel en bewaak de kwaliteit van de development werkzaamheden in projecten en kan projecten binnen een afgegeven planning afronden."