GitLab - Set Personal Access Token in an existing project

Before:

git remote -v
origin  https://gitlab.com/username/project.git (fetch)
origin  https://gitlab.com/username/project.git (push)

After creating a Personal Access Token, replace 'username', 'personal-access-token' and 'project' in the URL bellow:

git remote set-url origin https://username:personal-access-token@gitlab.com/username/project.git

After:

git remote -v
origin  https://username:personal-access-token@gitlab.com/username/project.git (fetch)
origin  https://username:personal-access-token@gitlab.com/username/project.git (push)
David van der Tuijn
"Mijn naam is David van der Tuijn, als senior php developer bij Floro Webdevelopment B.V. werk ik samen met een projectleider, back-end developers, front-end developers en designers, op basis van een functioneel- (FO) en technisch ontwerp (TO), bouw ik webapplicaties die voldoen aan de nieuwste ontwikkelingen op internet gebied. Ik werk zelfstandig, weet hoe een architectuur opgezet moet worden en kan deze uitdragen in een multidisciplinair team. binnen een project adviseer ik over de juiste methoden en technieken. Ik ontwikkel en bewaak de kwaliteit van de development werkzaamheden in projecten en kan projecten binnen een afgegeven planning afronden."