php_connect_nonb() failed: Operation now in progres

De PHP functie ftp_nlist retourneert na enkele minuten deze foutmelding:

Het eerste wat je kan proberen is om de FTP connectie te openen in Passive Mode:

ftp_pasv($conn_id, true);

Controleer je firewall (iptables) op uitgaande FTP connecties:

# FTP
iptables -A INPUT -p tcp -s $IP_DAVID --dport 21 -m state --state NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -p tcp -d $IP_DAVID --sport 21 -m state --state ESTABLISHED -j ACCEPT

# FTP (uitgaand)
iptables -A INPUT -p tcp --sport 21 -m state --state ESTABLISHED -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -p tcp --dport 21 -m state --state NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT

# FTP (Active)
iptables -A INPUT -p tcp -s $IP_DAVID --sport 20 -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -p tcp -d --dport 20 -m state --state ESTABLISHED -j ACCEPT

# FTP (Passive)
iptables -A INPUT -p tcp -s $IP_DAVID --sport 1024: --dport 1024: -m state --state ESTABLISHED -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -p tcp -d --sport 1024: --dport 1024: -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
David van der Tuijn
"Mijn naam is David van der Tuijn, als senior php developer bij Floro Webdevelopment B.V. werk ik samen met een projectleider, back-end developers, front-end developers en designers, op basis van een functioneel- (FO) en technisch ontwerp (TO), bouw ik webapplicaties die voldoen aan de nieuwste ontwikkelingen op internet gebied. Ik werk zelfstandig, weet hoe een architectuur opgezet moet worden en kan deze uitdragen in een multidisciplinair team. binnen een project adviseer ik over de juiste methoden en technieken. Ik ontwikkel en bewaak de kwaliteit van de development werkzaamheden in projecten en kan projecten binnen een afgegeven planning afronden."