Hongaarse notatie

Om de datatype in een variabele naam te herkennen kan de Hongaarse notatie worden gebruikt :

Datatype Letter Voorbeeld
Array a $aUser
Boolean b $bAdmin
Integer i $iUserId
Object o $oModel_User
Resource r $rLink
String s $sUsername
Smarty Template tpl $tplContent

De eerste letter na het datatype character wordt met een hoofdletter geschreven.

Dit lijkt op lowerCamelCase : beginnend met een kleine letter en de eerste letter van de woorden daarna met een hoofdletter.

Bij CamelCase wordt de eerste letter van een woord in een variabele met een hoofdletter geschreven :

  • $UserId
  • $UserEmail
  • $UserPassword

Je kan ook een underscore '_' als scheidingsteken gebruiken :

  • $user_id
  • $user_email
  • $user_password

Of een combinatie van Hongaarse notatie, CamelCase en underscore :

  • $oModel_User->id
  • $oModel_User->email
  • $oModel_User->password

Meer informatie : CamelCase - Wikipedia

Meer informatie : Hongaarse notatie - Wikipedia

David van der Tuijn
"Mijn naam is David van der Tuijn, als senior php developer bij Floro Webdevelopment B.V. werk ik samen met een projectleider, back-end developers, front-end developers en designers, op basis van een functioneel- (FO) en technisch ontwerp (TO), bouw ik webapplicaties die voldoen aan de nieuwste ontwikkelingen op internet gebied. Ik werk zelfstandig, weet hoe een architectuur opgezet moet worden en kan deze uitdragen in een multidisciplinair team. binnen een project adviseer ik over de juiste methoden en technieken. Ik ontwikkel en bewaak de kwaliteit van de development werkzaamheden in projecten en kan projecten binnen een afgegeven planning afronden."