Laravel - No supported encrypter found. The cipher and / or key length are invalid.

The following exception occurred:

Run

php artisan key:generate

It's possible you get this exception:

If so, create a new .env file:

cp .env.example .env

Try to generate the key again.

Application key set successfully.

APP_KEY should now be set in .env automaticly.

You can also set this key in 'config\app.php' :

'key' => env('APP_KEY')
'key' => '[base64:******]'
David van der Tuijn
"Mijn naam is David van der Tuijn, als senior php developer bij Floro Webdevelopment B.V. werk ik samen met een projectleider, back-end developers, front-end developers en designers, op basis van een functioneel- (FO) en technisch ontwerp (TO), bouw ik webapplicaties die voldoen aan de nieuwste ontwikkelingen op internet gebied. Ik werk zelfstandig, weet hoe een architectuur opgezet moet worden en kan deze uitdragen in een multidisciplinair team. binnen een project adviseer ik over de juiste methoden en technieken. Ik ontwikkel en bewaak de kwaliteit van de development werkzaamheden in projecten en kan projecten binnen een afgegeven planning afronden."