Overzicht van MIME types per extensie

Apache heeft een lijst beschikbaar gesteld met Internet media types op http://svn.apache.org/repos/asf/httpd/httpd/trunk/docs/conf/mime.types.

Deze lijst kunnen we met de onderstaande code inlezen, deze genereert vervolgens de array $mime_types.

define('APACHE_MIME_TYPES_URL','http://svn.apache.org/repos/asf/httpd/httpd/trunk/docs/conf/mime.types');

function generateUpToDateMimeArray($url){
  $s=array();
  foreach(@explode("\n",@file_get_contents($url))as $x)
    if(isset($x[0])&&$x[0]!=='#'&&preg_match_all('#([^\s]+)#',$x,$out)&&isset($out[1])&&($c=count($out[1]))>1)
      for($i=1;$i<$c;$i++)
        $s[]='   \''.$out[1][$i].'\' => \''.$out[1][0].'\'';
  return @sort($s)?'$mime_types = array(
'.implode($s,',
').'
);':FALSE; } echo generateUpToDateMimeArray(APACHE_MIME_TYPES_URL);

Met deze Array bepalen we het MIME type van een bestand op basis van de extensie:

$extension = strtolower(pathinfo($filename, PATHINFO_EXTENSION));
$mime_type = $mime_types[$extension];

Download: $mime_types (laatst bijgewerkt op zaterdag 6 april 2013)

Zie ook: Detecteren MIME type van een bestand

David van der Tuijn
"Mijn naam is David van der Tuijn, als senior php developer bij Floro Webdevelopment B.V. werk ik samen met een projectleider, back-end developers, front-end developers en designers, op basis van een functioneel- (FO) en technisch ontwerp (TO), bouw ik webapplicaties die voldoen aan de nieuwste ontwikkelingen op internet gebied. Ik werk zelfstandig, weet hoe een architectuur opgezet moet worden en kan deze uitdragen in een multidisciplinair team. binnen een project adviseer ik over de juiste methoden en technieken. Ik ontwikkel en bewaak de kwaliteit van de development werkzaamheden in projecten en kan projecten binnen een afgegeven planning afronden."