Installatie van Zend Framework in MAMP PRO
Alias naar Zend Framework Command Line Tool aanmaken
alias zf=/Applications/MAMP/ZendFramework/bin/zf.sh

Nieuw Zend Framework project aanmaken
cd /Applications/MAMP/htdocs/localhost/
zf create project quickstart

Nieuwe Virtual Host aanmaken via MAMP PRO

MAMP PRO General

MAMP PRO Advanced


Nieuwe Virtual Host aanmaken (handmatig)

Ga naar File -> Edit Template -> Apache httpd.conf :

MAMP PRO : File -> Edit Template -> Apache httpd.conf


  ServerName quickstart.local
  DocumentRoot "/Applications/MAMP/htdocs/localhost/quickstart/public"

  # This should be omitted in the production environment
  SetEnv APPLICATION_ENV development

  
    Options Indexes MultiViews FollowSymLinks
    AllowOverride All
    Order allow,deny
    Allow from all
  

Local name resolution

sudo nano /etc/hosts
127.0.0.1 quickstart.local

Path naar Zend Framework library instellen

Ga naar File -> Edit Template -> PHP5 php.ini :

MAMP PRO : File -> Edit Template -> PHP5 php.ini

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
; Paths and Directories ;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

; UNIX: "/path1:/path2" 
include_path = ".:/Applications/MAMP/bin/php5/lib/php:/Applications/MAMP/ZendFramework/library"

Alternatief

ln -s /Applications/MAMP/ZendFramework/library/Zend /Applications/MAMP/htdocs/localhost/quickstart/library

Resultaat

Welcome to the Zend Framework!

David van der Tuijn
"Mijn naam is David van der Tuijn, als senior php developer bij Floro Webdevelopment B.V. werk ik samen met een projectleider, back-end developers, front-end developers en designers, op basis van een functioneel- (FO) en technisch ontwerp (TO), bouw ik webapplicaties die voldoen aan de nieuwste ontwikkelingen op internet gebied. Ik werk zelfstandig, weet hoe een architectuur opgezet moet worden en kan deze uitdragen in een multidisciplinair team. binnen een project adviseer ik over de juiste methoden en technieken. Ik ontwikkel en bewaak de kwaliteit van de development werkzaamheden in projecten en kan projecten binnen een afgegeven planning afronden."