No input file specified.

Na het uploaden van mijn website naar de hostingprovider kreeg ik de volgende foutboodschap :

No input file specified.

Dit komt omdat SCRIPT_FILENAME niet is gespecificeerd. Waarschijnlijk wordt dit veroorzaakt doordat PHP is geconfigureerd met CGI/FastCGI.

De oplossing is het aanpassen van het .htaccess bestand :

# RewriteRule .* index.php/$0 [PT]
RewriteRule .* index.php/$1 [PT]