.htaccess permanente redirect met uitgezonderd eigen IP-Adres
# Turn on URL rewriting
RewriteEngine on

# Permanent Redirect
RewriteCond %{REMOTE_ADDR} !^192\.168\.1\.1$
RewriteRule .* http://redirect.mydomain.tld [R=301,L]

Vervang 192.168.1.1 door je eigen IP-Adres