JavaScript Date Object converteren naar een UNIX timestamp

Een timestamp in JavaScript wordt geschreven in milliseconden, om er seconden van te maken dient het getal gedeeld te worden door 1000.

var datum = new Date();
var unix_timestamp = Math.round(datum.getTime() / 1000);