Dienstcategorie of dienstencategorie

Als ik aan een product denk is het een 'productcategorie', en niet 'productencategorie'.

Meestal als ik het niet zeker weet zoek ik op Google en kijk ik welke de meeste resultaten heeft:

  • Dienstcategorie -> 1170 resultaten
  • Dienstencategorie -> 23700 resultaten

Dienstencategorie vind ik zo raar klinken!

Jaco de Kraker namens het Taalunieversum:

ANTWOORD

'Dienstcategorie' en 'dienstencategorie' zijn allebei juist (zonder betekenisverschil). Inderdaad is 'dienstencategorie' in de praktijk het gangbaarst; we zouden daarom een voorkeur uitspreken voor die vorm.

TOELICHTING

Het wel of niet optreden van tussenklanken in samenstellingen, zoals de tussenklank '-en', is lang niet altijd logisch of voorspelbaar. Er is geen duidelijke verklaring te geven waarom we 'boekwinkel' zeggen naast 'boekenbon', 'menswetenschap' naast 'mensenrechten' of 'dierproef' naast 'dierentuin'. Hetzelfde geldt voor 'productcategorie' naast 'dienstencategorie'.

Vormen als 'boekenwinkel', 'dierenproef' of 'dienstcategorie' zijn zeker niet fout te noemen; ze zijn alleen minder gangbaar.

'Taaladvies' van het Taalunieversum is een samenwerkingsverband tussen de Nederlandse Taalunie, de Taaltelefoon en het Genootschap Onze Taal.